Областен кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език

Изх. № РУО1- 3922/13.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1913/24.01.2020 г. Ви уведомявам, че областният кръг на  Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език ще се проведе на 20.02.2020 г. от 14:30 ч. в Първа АЕГ, бул. „Дондуков“ № 60.

Моля да уведомите учителите и учениците от повереното Ви училище, желаещи да присъстват на събитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД