Областен кръг на XXXIII Национална олимпиада по Философия

Изх. № РУО1-4023/02.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища -координатори и на  училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., изменена със заповед №  РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2020/2021 г., областният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 7 февруари 2021 г., неделя, от 09.00 часа.  Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят на 7 февруари 2021 г., неделя, в 8.15 ч. в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” и в 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“, при спазване на всички противоепидемични  мерки, с документ за самоличност и химикал. Пропускателният режим и в двете училища ще се осъществява през два входа. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до  ХІІ клас е 4 (четири) астрономически часа за създаване на философско есе по един от три/четири фрагмента,  по избор на ученика.

Разпределението на учениците по училища е, както следва:

  1. Класираните за областния кръг ученици от НПМГ, 132 СУ, СГСАГ, 18 СУ И 32 СУИЧЕ следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 8.15 часа в 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“, район Слатина, ул. „Гео Милев“ № 32.
  2. Класираните за областния кръг ученици от всички останали училища следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 8.15 ч. в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район Слатина, ул. „Гео Милев“ № 2 .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД