Областен кръг на XXXV национална олимпиада по философия

Изх. № РУО1-2273/27.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/, на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г., изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента на олимпиадата по философия, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 04.02.2023 г. (събота) от 09:00 часа. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от двете възрастови групи – VIII – X и ХІ – ХІІ клас, е 4 астрономически часа за създаване на философски текст по един от три/четири фрагмента,  по избор на ученика.

Класираните за областен кръг ученици следва да се явят на 04.02.2023 г. в 08:30 ч. с документ за самоличност и химикал, както следва:

  1. Първа възрастова група: Класираните за областен кръг ученици от ПЧМГ, 203. ПЕГ, 127.СУ, ЧПГ „Образователни технологии“, НФСГ, 12. СУ, II АЕГ, СПГЕ „Джон Атанасов“, НГДЕК, 91. НЕГ, ЧСУ „Рьорих“, 157. ГИЧЕ, НУККЛИИЕК, 93. СУ, 23. СУ, 90. СУ, 138. СУЗИЕ, 73. СУ, СМГ, 18. СУ, 1. СУ – в 93 СУ, район Слатина, ул. „Гео Милев“ № 32.
  2. Първа възрастова група: Класираните за областен кръг ученици от 105. СУ, 88. СУ, НПМГ, ЧПГДНТ „СофтУни Светлина“, СГСАГ, 32. СУИЧЕ, 19. СУ, 132. СУ, Първа АЕГ, 9 ФЕГ, СПГТ, 164. ГПИЕ, 31. СУЧЕМ – в 31 СУЧЕМ, район Слатина, ул. „Гео Милев“ № 2 .
  3. Втора възрастова група: Класираните за областен кръг ученици от всички училища в 9 ФЕГ, район Средец, ул. „Патриарх Евтимий“ № 35.

Пожелавам успех на всички участници!

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                                                                                                                                   НАЧАЛНИК НА РУО

                                                                         СОФИЯ-ГРАД