Областен кръг на XXXVI национална олимпиада по философия

Изх. № РУО1-3350/02.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед  № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 10.02.2024 г. (събота) от 09:00 часа, както следва:

В 31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, район „Слатина”, ул. „Гео Милев“ № 2, за учениците от втора състезателна група /ХІ-ХІІ/ клас от всички училища и за учениците от първа състезателна група (VIII-X клас), от следните училища: 31 СУЧЕМ, 140 СУ, 12 СУ, 125 СУ, 1 СУ, 51 СУ, 127 СУ, 18 СУ, 91 НЕГ, 90 СУ, Втора АЕГ, 157 ГИЧЕ, НПГПФ, ЧПГ „Образователни технологии“, 33 ЕГ „Св. София“,  23 СУ.

В 93. СУ „Александър Теодоров – Балан, район „Слатина”, ул. Гео Милев” № 32, за учениците от първа състезателна група (VIII – X клас), от следните училища: 93 СУ, 203 ПЕГ, 73 СУ, 108 СУ, НПГПТО „М.В. Ломоносов“, СМГ, 19 СУ, ПЧМГ, НПМГ, 88 СУ, Американски колеж, 32 СУИЧЕ, НУККЛИЕК, НФСГ, 36 СУ, 105 СУ.

В 9. ФЕГ  „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец”, ул. „Патриарх Евтимий“ № 35, за учениците от първа състезателна група (VIII – X клас) от следните училища: 9 ФЕГ, СГСАГ, 54 СУ, НУИИ „Илия Петров“, Първа АЕГ, НГДЕК, ПГТЕ „Хенри Форд“, ПГ по телекомуникации.

Класираните за областен кръг ученици следва да се явят на 10.02.2024 г. в 08:20 часа с документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта) и химикал в съответното училище домакин, като заемат местата си в изпитните зали до 08:30 часа.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата по философия, следва в срок до 06.02.2024 г., да изпратят по служебен път на 31 СУЧЕМ – училище координатор, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД