Обработване на данните в заявленията за прием в първи клас

Изх. № РУО1-8602/21.04.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания относно подаване на заявление за прием в първи клас по електронните пощи, отново напомням, че като администратори на лични данни следва да обработвате данните, съобразно приложимото законодателство. Обръщам внимание, че от съществена важност за ограничаване на злоупотребите с информацията в училищните електронни пощи е и редовното актуализиране на използвания софтуер, включително операционната система, приложението и браузъра, който се използва за достъп. Всички компютри следва да са защитени с антивирусен софтуер и достъп с парола.

При пробив в данните трябва да информирате КЗДЛ в срок от 72 часа и потърпевшите лица.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД