Образователен концерт „Музикално пътешествие“, включен в програмата на XX издание на „Европейски музикален фестивал“ предназначен за ученици от I до VII клас

Изх. № РУО1-1765/22.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №0522-14/13.01.2020 г., вх.№ РУО1-565/13.01.2020 г., Ви уведомявам, че музикална агенция „Кантус Фирмус“ организира образователен концерт „Музикално пътешествие“, включен в програмата на XX издание на „Европейски музикален фестивал“, съобразен с учебното съдържание по учебния предмет музика и предназначен за ученици от I до VII клас.

Събитието ще се проведе на 6 март 2020 г., София, зала „България“ от 11:00 часа.

Приложение: Програма (EMF Kids Bethoven Leaflet v5-01)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД