Образователен семинар (онлайн) „Сателитите подобряват живота ни“, 9 октомври 2020 г.

Изх. № РУО 1 – 26445/ 29.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отбелязване на Международната седмица на Космоса, образователна инициатива „Космическо училище“ организира онлайн образователен семинар на 9 октомври 2020 г на тема „Сателитите подобряват живота ни“. Събитието ще се проведе от 12:00 до 13:00 часа.

Образователният семинар цели да покаже значението на сателитите и тяхната роля и приложение в различни области на науката, образованието, икономиката, бизнеса, както и в много сфери на нашето ежедневие. Лектори на събитието са учени от България и чужбина, като презентациите на гост-лекторите от чужбина ще бъдат на английски език. Събитието е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по природни науки, география, информационни технологии.

Събитието се провежда онлайн и тъй като броят на участниците е лимитиран до 100 участници, организаторите се обръщат с молба към училищата, участието на учениците да бъде организирано по възможност от техните учители на групи (класове) с една регистрация, за да се да даде възможност на повече хора да се включат.

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 5 октомври 2020 включително или до запълване на местата на следния линк:  Регистрация.

Регистрационната форма е достъпна и от сайта на Космическо училище www.spaceschoolbg.eu <http://www.spaceschoolbg.eu>.

Програмата за събитието ще бъде изпратена на регистрираните участници на 5 октомври 2020 г., а също така ще бъде обявена и на сайта на Космическо училище.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559 или с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050, e-mail [email protected]<mailto:[email protected]>

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД