Образователната конференция „Традиции и иновации“, организирана от 192. СУ„ Христо Ботев“ и НЧ „Св. Цар Борис I“ на 30.04.2024 г.

Изх. №РУО1-13021/22.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-12764/19.04.2024 г. Ви уведомявам, че на 30.04.2024 г. в голямата зала на Народно читалище  „Св. Цар Борис I“,  с. Бистрица  за втора поредна година ще се проведе образователната конференция „Традиции и иновации“, организирана от 192. СУ„ Христо Ботев“ и НЧ „Св. Цар Борис I“.

Регистрация за участие се извършва до 26.04.2024 г. на: https://forms.gle/ofKa7g7tP2eRjBDUA

Допълнителна информация за конференцията можете да намерите на сайта на 192. СУ„ Христо Ботев“.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД