Образователна инициатива „Космическо училище“

Изх. № РУО1-11127/16.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Образователна инициатива „Космическо училище“ с вх. № РУО1-10829/15.03.2022 г., Ви уведомявам, че по повод световния ден на водата на 22 март 2022 г. от 14.00 до 15.00 часа ще се проведе онлайн семинар на тема „Кръговратът на водата и антропогенизацията, и ролята на дистанционните изследвания“. Лектори на семинара ще бъдат д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова, основатели на Образователна инициатива „Космическо училище“ и учени в Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Семинарът е предназначен за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и за  учители по география и природни науки.

Участието става след предварителна регистрация в срок до 20 март 2022 г., включително или до запълване на местата на следния линк: 2022 – Образователен онлайн семинар за Деня на водата (google.com). Линк за достъп ще бъде изпратен на 21 март 2022 г. до всички регистрирани участници.

За допълнителна информация и въпроси: доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел. 0887435050; д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел. 0877856559, както и на имейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

Моля да предоставите информацията на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД