Образователна инициатива на Книговище

Изх. № РУО1-6098/23.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОУ И СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-5524/21.02.2024 г. Ви уведомявам, че екипът на Книговище организира състезание „Всезнайко“ на тема „Европейски съюз“, което ще се проведе на 11 май 2024 г.

Моля информацията за състезанието да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД