Образователна програма „Нестле за по-здрави деца“

Изх. № РУО1-8366/21.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7054 / 11.02.2022 г., Ви уведомявам, че Национална образователна програма „Нестле за по-здрави деца“ отново е отворена за участие и всичките материали са достъпни на адрес: nestle.bg. Тя е насочена към деца на възраст от 3 години до IV клас.

Програмата стартира изцяло дигитализирана и с нов образователен модул „УстойчивостМодул устойчивост | Nestlé BG (nestle.bg), целейки оптимално да улесни децата и учителите.  „Устойчив начин на живот“ е модул, който се включва за първи път в програмата тази година. Целта му е да запознае децата по достъпен начин с необходимостта от грижа към здравето на планетата.

Правилата за участие в Националния конкурс „За по-здрави деца“ са изключително облекчени и могат да бъдат свалени от Образователна програма „Нестле за по-здрави деца“ (nestle.bg). За първа година има възможност образователните модули не само да се преподават в часовете, но и да бъдат разработени като самостоятелна работа от децата и учениците. Промяната цели да отговори на нарастващия интерес сред децата към по-иновативни и дигитални форми на обучение, както и на натовареността на учебните програми.

В образователната програма, съгласувана с Министерство на образованието и науката, могат да участват всички образователни институции в България.

Традиционно в края на 2022 г. ще се проведе и Четвъртият национален конкурс за всички образователни институции, включили се преди 30.09.2022.

Официалният адрес за кореспонденция по програмата е: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД