Образователни инициативи на Общински културен институт Научно-образователен детски център „Музейко“ за учебната 2023/2024 г.

Рег. № РУО1-10844/02.04.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10516/29.03.2024 г. на Общински културен институт Научно-образователен детски център „Музейко“, приложено Ви изпращам предлаганите от центъра актуални образователни инициативи.

 

Приложения:

  1. Музейко от 4 до 6 годишни 2024.
  2. Музейко от I до VI клас 2024.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД