Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

Изх. № РУО1-9198/29.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването с №16-00-68-/23.04.2020 г. с вх. № РУО1-9089/28.04.2020 г. относно преведени на български език от СЗО и УНИЦЕФ образователни материали за деца и родители във връзка с COVID-19, приложено Ви изпращам писмо на заместник-министъра на здравеопазването.

Материалите ще бъдат от помощ в работата на медицинските специалисти в здравните кабинети в поверените Ви училища и детски градини, както и за родителите на децата и учениците. Обръщам внимание на факта, че не е препоръчително децата да четат книгата „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“ самостоятелно, без подкрепата на родител, учител или друго лице, полагащо грижи за детето..

Моля да създадете нужната организация за разпространението на приложените образователни материали във Вашата образователна институция и да ги качите на интернет страниците на Вашите училища и детски градини за достъп на родители.

Приложение:

  1. Писмо на заместник-министър на здравеопазването на Република България.
  2. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1, файл 2, файл 3, файл 4, файл 5, файл 6.
  3. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД