Образователни модули на Националния антропологичен музей към БАН

Изх. № РУО1-35579/26.09.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния антропологичен музей /НАМ/ към БАН, постъпило с вх. № РУО1- 35230/21.09.2022 г., приложено Ви изпращам информация за образователните програми на музея. Националният антропологичен музей предлага образователни програми, насочени към обогатяване на познанията по история на България и биология. Чрез оригинални находки и натрупана научна информация, на учениците се предоставя възможност да се запознаят с резултатите от антропологичните проучвания на хората, обитавали българските зами от древността до днес.

Приложение

  1. Информация за образователните модули на НАМ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД