Образователно събитие „Палитра с добри образователни практики“

Изх. №РУО1- 18684/06.06.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-18251/04.06.2024 г. на Сдружение „Знам и мога“ относно провеждане на петото издание на събитието „Палитра с добри образователни практики“ Ви уведомявам, че до 24.06.2024 г. може да попълните регистрационна форма за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dImPOBk-t1M0jkhIu2gTHQi6lK0J7USPeWNRTcdqo5UsNw/viewform

Допълнителна информация на уебсайт – znam i moga.org и  на телефони: 029434055, 0878503095.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-1378/29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката/