Образователнa инициатива „Програма за училища – посланици на Европейския парламент“

Изх. № РУО1-26697/ 29.08.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25924/21.08.2023 г. Ви уведомявам, че през настоящата учебна година Европейският парламент продължава прилагането във всички държави-членки на ЕС, на образователната инициатива „Програма за училища – посланици на Европейския парламент“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Програмата е насочена към учениците от гимназиалния етап на средното образование като основната й цел е да подобри осведомеността на учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Дългосрочната цел на Програмата е развитие, с течение на годините, на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Бюрото на ЕП, както и създаването на устойчива мрежа от учители, разпространяващи знания за ЕС.

Учебната програма за училища ‒ посланици на Европейския парламент, се ръководи от най-малко един преподавател на участващото училище. За тези учители Бюрото на ЕП осигурява специализирано обучение за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, както и предоставя подходящи учебни материали в помощ на обучителния процес.

Участващите училища ще бъдат оценявани, и ако отговорят на изискванията на Програмата и са осъществили основните задължителни дейности, ще бъдат сертифицирани като училище  ‒ посланик на ЕП, и ще получат плакет.

Учениците от най-добре представилото се училище ще имат възможността, в рамките на програмата „Евроскола“ да посетят ЕП  в Страсбург и да се срещнат със свои връстници от други страни. Най-активните преподаватели ще могат да участват в семинари за учители и други събития на ЕП, организирани в Брюксел или Страсбург.

През настоящото шесто издание на Програмата общо 12 нови училища от цяла България ще бъдат допуснати до участие. Те ще могат да се присъединят към досегашната мрежа от 68 активни училища ‒ посланици на Европейския парламент.

Заявки за участие ще се приемат до 24 септември 2023 г. включително.

Моля да сведете информацията до знанието на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

Приложения:

  1. Покана.
  2. Общи условия за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД