Обръщение на д-р Ваня Кастрева към децата и учениците чрез директорите на столичните детски градини и училища

Изх.№РУО1-8222/13.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През последния месец образователната система бе поставена пред неочаквано предизвикателство. Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коронавируса измени нашето ежедневие. Затвориха врати училищата и детските градини и животът сякаш спря. В дни на изпитания и в критични ситуации се проявяват истинските личностни качества на човека, креативността и отговорността на институциите.

В този месец можем с основателна гордост да кажем, че образователната система оправда доверието на обществото. За броени дни училищата реорганизираха своята работа и методи на преподаване и заедно с учениците стартираха обучението в електронна среда. Имаше страхове и грешки, имаше вдъхновение и разочарование. За много от учителите, директорите, експертите работният ден нямаше край.

Най-тежка и публична бе работата на учителите, които трябваше да убедят учениците и родителите в своята иновативност, добронамереност и взискателност. И заслужено признаваме безрезервния им труд.

Редом с тях са директорите, които по нов начин поеха отговорността и свободата да правят училищни политики, да реализират на практика училищната автономия.

В този месец на извънредно положение Регионално управление на образованието – София-град имаше мисията да координира и подпомага промяната. За обществото тази роля е невидима, но стотици директори и хиляди учители усетиха грижата на експертите, подкрепата и оперативността на нашата институция. В този месец обработихме деловодно над 2000 преписки, говорихме с много родители, граждани, ученици. Благодаря за получените високи оценки и добрите думи. Успяхме заедно, успяваме заедно.

От днес започва най-смирената християнска седмица – Страстната седмица! Нека това да бъдат дни на спокойно ежедневие за учениците и учителите, нека всеки учител да намери време за отдих и вдъхновение, нека даде на своите ученици възможност да погледнат на знанието и като на забавление.

В тези дни на социална изолация много се говори за героите в битката с коварния вирус. Покланяме се пред саможертвата и отдадеността на лекари, полицаи, учители, на всички, които се грижат за другите. Но в тези дни на изпитания има и други герои. Това са нашите деца!

С признание и уважение към техните усилия, моля да създадете организация приложеното обръщение да достигне до тях чрез електронните дневници.

С благодарност за отдадения труд Ви пожелавам нестихваща вяра, любов и надежда за по-добри дни. Светли празници!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД