Обучение в ПГЕА

Изх. № РУО1-31081/04.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на „Елимекс инженеринг“ ЕООД, гр. Горна Oряховица с вх. № РУО1 – 31012/01.11.2019 г., Ви уведомявам, че „Елимекс инженеринг“ ЕООД ще проведе с място на провеждане – ПГАЕ, гр. София, обучителни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както следва: на 21.11.2019 г. – курс по физика на тема „Провеждане на наблюдения, експерименти и изследвания в часовете по физика и астрономия. Принципи на приложения в електротехниката“, а на 21-22.11.2019 г. курс по програмиране на тема „Програмиране на микроконтролери ATMEL c Arduino Programming Lguage (APL).

Срокът за регистация за учители е 08.11.2019 г.

За допълнителна информация се обръщайте по имел: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД