Обучение за директори и учители на тема „МЕТОДИ НА УЧЕНЕ И eTwinning”

Изх. № РУО1-4144/03.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3897/01.02.2021 г. Ви уведомявам, че Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, организира от 12 до 16 февруари 2021 г. (продължителност 4 дни) онлайн eTwinning обучение за напреднали с практическа насоченост на тема „МЕТОДИ НА УЧЕНЕ И eTwinning”.

Обучението е насочено към учители и директори на училища и детски градини, които работят в дейност eTwinning и се интересуват от прилагането на иновативни педагогически практики както в своята преподавателска работа, така и в работата си по международни образователни проекти.

Програмата включва:

Ден 1, сесия 1 – лекционна: Mетоди на учене и eTwinning – Проекто/Проблемно базираното обучение чрез eTwinning проекти, Обърната класна стая и учене чрез игри.

Ден 2, сесия 2 – лекционна: ИКТ инструменти за напреднали – LinoIt, BookCreator, Genially, Wakelet и Open Shot Video Editor.

Ден 3, сесия 3 – лекционна и практическа: Включваща класна стая с eTwinning – добри практики.

Ден 4, сесия 4 – лекционна: Медийна грамотност и дезинформация – Fakebook, Интернет безопасност в ученически истории и eTwinning проект “Activate Critical Thinking”.

Регистрация за участие в онлайн обучението ще се приема на електронен адрес https://forms.gle/ChRg3NAJNwMcpKV86 до 08.02.2021г. или до запълване на предвидените места.

Допълнителна информация на електронен адрес [email protected] или на тел. 02 915 50 24 и 02 915 50 19.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД