Обучение за учители на тема „Нови стратегии и методи за преподаване в училище“

Изх. № РУО1-28178/18.07.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писма с вх. № РУО 1-28076/18.07.2022 г. и вх. № РУО 1-28090/18.07.2022  г., Ви уведомявам, че Сдружението на преподавателите по история в България съвместно с Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират двудневно обучение за учители на тема „Нови стратегии и методи за преподаване в училище“, което ще се проведе на 26 и 27.07.2022 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, кампус „Изток“, блок 4, ет. 1, конферентна зала „Яйцето“, бул. „Цариградско шосе“ № 125.
Обучението цели да запознае учителите с нови стратегии и методи за преподаване, както и с ресурси, които улесняват този процес.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с методически новости, разработени в рамките на европейски образователни проекти и да оценят тяхната ефективност при работа с ученици.
Обучението е безплатно.Участниците ще получат сертификат.

За онлайн регистрация на участниците: https://forms.gle/62XBe2qCo18SjVKf7

За контакт: [email protected] – Бистра Стоименова, председател на Сдружението на преподавателите по история в България.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД