Обучение за учители по география и икономика на тема „Геокомпетентностно и СТЕМ-обучение по география“

Изх. № РУО1-1267/17.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-9/16.01.2023 г., вх. № РУО1-1067/16.01.2023 г., Ви уведомявам, че на 11.02.2023 г. (събота) от 09:00 часа в 289 аудитория на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе обучение за учители по география и икономика на тема „Геокомпетентностно и СТЕМ обучение по география“.

Заявки за участие се приемат на имейл адрес: [email protected] до 05.02.2023 г., като учителят е необходимо да посочи трите си имена, училището, в което работи и класовете, на които преподава.

За участие в обучението не се изисква такса. Всеки участник получава сертификат за преминато обучение.

Моля да сведете информацията до знанието на учителите по география в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Програма за обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД