Обучение за учители по информационни технологии

Изх. № РУО1- 29123/ 11.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28982/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че Факултета по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с РУО – София-град, в отговор на молби от преподаватели и директори, организира обучение на тема „Новата учебна програма по информационни технологии за 10. клас – възможност за ефективна подготовка за НВО“което ще се проведе на 01.11.2019 г. – 02.11.2019 г. в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя.      Срокът за записване е 18.10.2019 г. (петък).

Записването става чрез попълване на регистрационната форма: https://forms.gle/QwXbDANdzuYthUFr7  и заплащане на таксата за участие. Подробности за програмата на обучението може да намерите в Приложение.

Приложение: УЧЕБНА ПРОГРАМА  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1664/ 09.10.2019 г. на

министъра на образованието и науката/