Обучение за учители по математика на тема „Прилагане на проектно базираното обучение с оглед повишаване на мотивацията и резултатите от обучението на учениците“

Изх. №  РУО1-6570/28.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че на 20.03.2024 г. от 10:00 ч. и от 14:00 часа в ЧСУ „Дружба“ , кв. Обеля, ул. „106“ № 3 ще се проведе  обучение с учители по математика на тема „Прилагане на проектно базираното обучение с оглед повишаване на мотивацията и резултатите от обучението на учениците“ с лектор  проф. Тони Чехларова  от  Института  по математика и информатика на БАН, секция „Образование по математика и информатика“.

До училището може  да  се стигне  с два вида транспорт: трамвай № 6  или  с метро: метростанция „Обеля“.

Моля да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 18.03.2024 г. учителите заявяват участие в обучението на следния email: [email protected], като посочат часа на присъствие 10:00 ч. или 14:00 часа

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД