Обучение за учители по математика на тема „Прилагане на компетентностния подход в обучението по математика в XI-XII клас – профилирана подготовка“

Изх. № РУО1-11446/24.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 27.04.2023 г. от 14:00 часа в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ ще се проведе обучение с учители по математика на тема „Прилагане на компетентностния подход в обучението по математика в XI-XII клас –  профилирана подготовка“.

Моля да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД