Обучение за учители по френски език

Изх. № РУО1-28632/12.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27502/05.09.2023 г. Ви уведомявам, че Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, съвместно с Френския културен  институт в България, организират обучение за учители по френски език в град Русе, което  ще се проведе на 13 и 14 октомври 2023 г..

Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://apfb-bg.org/index.php/2023/08/20/assises-du-francais-rousse/

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД