Обучение за учители по чужд език на тема „Проектно-базирано обучение и формиране на презентационни умения у учениците в часовете по чужд език“

Изх. № РУО1-6655/13.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 година Ви уведомявам, че РУО – София-град организира обучение за учители по чужд език от столичните училища на тема „Проектно-базирано обучение и формиране на презентационни умения у учениците в часовете по чужд език“. Обучението ще се проведе на 30.03.2023 г. в ЧСУ „Дружба“ – район Връбница, ул. „106“ №3, в две идентични по съдържание сесии, съответно от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище за предстоящото обучение и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 27.03.2023 г. желаещите да се включат в обучението следва да заявят присъствие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPQ9F33FQlMokFQu551leuehlHp8W6oiWMQ5x90qUPXoopag/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД