Обучение за учители по чужд език на тема „Ролята на оценяването по чужд език – мотивационен фактор за повишаване на постиженията на учениците“

Изх. № РУО1-3009/31.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 г. Ви уведомявам, че РУО – София-град организира обучение за учители по чужд език от столичните училища на тема „Ролята на оценяването по чужд език – мотивационен фактор за повишаване на постиженията на учениците“. Обучението ще се проведе на 28.02.2024 г. в 35 СЕУ „Добри Войников“ – район Лозенец, ул. „Добри Войников“ №16, в две идентични по съдържание сесии, съответно от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище за предстоящото обучение и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 26.02.2024 г. желаещите да се включат в обучението следва да заявят присъствие на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe08NO3tQ_J1WHT6oXvRLzldo_g5NA231qowab-iUIl4TQqTQ/viewform?usp=sf_link

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД