Обучение на педагогически специалисти

Изх. № РУО1 –32021/14.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 31847/13.11.2019 г. Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИООПП) организира обучение за педагогически специалисти на тема „Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия – Burn-out синдром“ на 06.12.2019 г. от 9.30 часа в гр. София.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 03.12.2019 г. на email – [email protected] и тел. 0877 183 624

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД