Обучение на тема „Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора“

Изх. №РУО1-10454/12.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на СДВР с вх. №РУО1-10312/11.04.2023 г. Ви уведомявам, че с директорите на всички столични учебни и детски заведения ще бъдат проведени работни срещи и съвместни обучения на тема: „Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора“.

Обученията ще се проведат в киносалона на СДВР в гр. София, ул. „Антим I” № 5 по следния график:

Група Дата Час Участници
I група 20.04.2023 г. 14:00 ч. детски градини от райони Банкя, Витоша, Красно село, Нови Искър, Оборище, Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски, Триадица
II група 20.04.2023 г. 16:00 ч. детски градини от райони Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Сердика
III група 21.04.2023 г. 10:00 ч. училища от райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна
IV група 21.04.2023 г. 14:00 ч. училища от райони Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище
V група 21.04.2023 г. 16:00 ч. училища от райони Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица

 

Предвид сериозността на темата, очаквам всички да се включите активно, като спазвате графика, поради ограничения брой места в залата.

Поради пропускателния режим в сградата на СДВР е необходимо да направите предварителна регистрация до 18.04.2023 г. на следните линкове:

I група – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf01nGF2WsxR-dZtK3M7jTa-9Mv93lUdV6FdXs7oOxTPHiu7A/viewform

II група – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef349aa4mC2Kr8kWkB4hvmeIehhbXzGLGCYngkFcQs5i5bvw/viewform

III група – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH1DFWnYgo3d5209Ao4QpyuPj6unvWWGR0ekRG6ILk8KjjUQ/viewform

IV група – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLzzGTg4LSrgvwbfxKppMfp73006suD9ff6csBgH2oKNinLA/viewform

V група – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdterowoD7Cf-ZhIw1cIJSS7Z0gbMjbKWvYe7m12Sr9HuFs-w/viewform

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД