Обучение на учителите по ФВС

Изх. № РУО1-17772/12.06.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 година Ви уведомявам, че РУО – София-град организира обучение за учители по физическо възпитание и спорт от столичните училища на тема „Приобщаване чрез спортна дейност към образователната среда на ученици със СОП“. Обучението ще се проведе на 22.06.2023 г. в 166. Спортно училище „Васил Левски“, гр. София, ул. „Константин Фотинов“ №4, ж.к. Сухата река, в две идентични по съдържание сесии, съответно от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за предстоящото обучение и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 20.06.2023 г. желаещите да се включат в обучението следва да заявят присъствие на следния линк: https://forms.gle/1tRHVXx8BteqX54z5

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД