Обучение на учители за работа по програма „Паспорт“

Изх. № РУО1-17092/01.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-162/25.05.2021 г, с вх. №  РУО 1-16138/26.05.2021 г. Ви уведомявам, че фондация „Асоциация Анимус“ организира в периода от 21 юни до 10 юли 2021 г. обучения на учители за работа по програма „Паспорт“ за социални умения и емоционална интелигентност. Програмата е насочена към насърчаване на психичното здраве и социално-емоционалната интелигентност на деца в IV – V клас.

Приложено Ви предоставям информация за програма „Паспорт“ и заявление за включване в обучението.

За повече информация: Миглена Атанасова – координатор от фондация „Асоциация Анимус“, тел. 02/9835205, [email protected]

Приложения:

  1. Информация за учители относно Програма „Паспорт“.
  2. Заявление за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД