Обучение на учители от училища и детски градини

Изх. № РУО1-1627/11.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1522/08.01.2021 г. Ви уведомявам, че 107. Основно училище „Хан Крум“ организира на 30.01.2021 г. от 11:00 ч. безплатен обучителен уебинар с продължителност 2 астрономически часа на тема „Учителят като лидер, наставник, ментор и коуч“.

Уебинарът е в рамките на проект „Teachers-Leaders – Teachers as Leaders and Trendsetters of changing“  по програма Еразъм + и ще се проведе през платформата Тиймс. Участниците ще получат достъп до всички разработени продукти и ресурси, както и сертификат за участие, издаден от координаращата организация.

Педагогическите специалисти, които желаят да участват в уебинара следва до 25.01.2021 г. да подадат заявка на адрес: https://forms.gle/oK93Tiv6PZoMT6iW9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД