Обучение на учители по испански език по програма ЕУРОПРОФ съгласно Меморандума между МОН и Министерство на образованието, културата и спорта на Испания

Изх. № РУО1-21342/29.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  МОН с № 9105-211/25.06.2021 г., вх. № РУО 1-21033/25.06.2021 г. Ви уведомявам, че съгласно Меморандума между Министерство на образованието и науката и Министерство на образованието, културата и спорта на кралство Испания предстои обучение по програма ЕУРОПРОФ по испански език на български учители по други чужди езици или по учебни предмети от държавните и общински училища.

Съгласно Меморандума разходите за обучението се поемат от Министерстерството на образованието,.културата и спорта на Испания, а разходите за дневни и квартирни през целия курс на обучение се поемат от МОН. Таксите за записване за изпитите за дипломите DELE на Института „Сервантес“ са за сметка на участниците в програмата.

Обучението по испански език се осигурява от испанска страна чрез Институт „Сервантес“ в гр. София. Целта е постигане на съответното езиково равнище за преподаване на испански език като чужд и на учебен предмет на испански език в средното образование съгласно българското законодателство.

Програмата ЕУРОПРОФ ще се развива на два етапа съгласно Меморандума:

Първи етап – обучение на група учители по други чужди езици и на група по различни учебни предмети, сформирани след подбор, направен съвместно от МОН и отдел „Образование“ на Посолството на Испания в България, като в по-голямата си част обучението да бъде дистанционно с присъствени периоди, които да се провеждат в Институт „Сервантес“ в гр. София. За учителите по чужди езици обучението продължава една година и шест месеца за постигане на ниво  B1, а за учителите по учебни предмети – две години и шест месеца за постигане на ниво В2 по испански език.

Вт ори етап – учителите по чужди езици, постигнали ниво В1, да продължат своето образование в български университет за постигане на ниво С1 в продължение на 12 месеца, за да получат професионална квалификация „учител по испански език”.

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с настоящото писмо, като желаещите да се включат в програмата следва до 29.06.2021 г. да изпратят заявка за участие на електронен адрес на г-жа Стоянова, главен експерт в отдел „Квалификация и кариерно развитие“ – [email protected]

Приложения:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Декларация за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД