Обучение на учители по руски език за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО по чужд език в VII и X клас

Изх. № РУО1- 7897/08.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-7856/08.04.2020 г. Ви уведомявам, че предстоят електронни обучения на учители за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО по чужд език в VII и в  X клас. Моля да информирате учителите от повереното Ви училище, че при желание от тяхна страна за участие  в цитираните обучения следва да се регистрират в срок до 13 април 2020 г. на следния линк: http://obuchenie.mon.bg/.

Обученията ще се организират само за учители, които не са сертифицирани като оценители на писмени работи в електронна среда, както следва:

  • НВО по чужд език в VII клас – за учители по руски език в прогимназиалния етап;
  • НВО по чужд език в X клас – за учители по руски език в първи и /или втори гимназиален етап.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД