Обучение на учители за оценители на писмени работи от НВО в VII и X клас в електронна среда

Изх. № РУО1-3319/ 07.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че обучението на учители по БЕЛ и математика за оценители на писмени работи от НВО в VII и X клас в електронна среда ще се проведе на 20.02.2020 г.:

– от 09.30 ч. до 12.30 ч., за учителите със служебна заетост следобед

– от 14.00 ч. до 17.00 ч., за учителите със служебна заетост сутрин

в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68.

Моля да осигурите присъствието на заявилите желание за участие в обучението учители, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД