Обучение по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“

Изх. № РУО1 – 39846/03.11.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите  – София, с вх. № РУО 1-39562/31.10.2022 г., Ви уведомявам, че стартира нов цикъл на обучение по програмата „От връстници за връстници“ на Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества.

Обучението ще се проведе присъствено на два етапа на 24 и 25.11.2022 г., като е необходима регистрация до 20.11.2022 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR8jvP2WqFiaBpTRGVU3BI2b2cg-iahCwRNg8JTSPdwmMJ_Q/viewform

Съгласно Ръководството за прилагане на Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества е препоръчително да бъдат обучени по двама представители от институция (училищни специалисти/психолози).

За повече информация: тел. 02 931 12 02.

 

Приложение:

  1. Програма на обучението

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

/съглсно заповед № РД 10-947/24.10.2022 г.

на министъра на образованието и науката/