Обучение по проект Read Twice на тема „Правото на информация и свободата на словото: дезинформацията в ерата на цифровите медии“

Изх. № РУО1-10571/13.04.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10481/12.04.2023 г. на сдружение „Евро Адванс“, приложено Ви изпращам информация и покана за участие в обучение по проект Read Twice на тема „Правото на информация и свободата на словото: дезинформацията в ерата на цифровите медии“. Събитието ще се състои на 18 април 2023 г. от 16.20 ч. в НБУ.  

За допълнителна информация: Асения Димитрова, ръководител на проект Read Twice, имейл: [email protected], тел: 0882 005 000.

Приложение:

  1. Прессъобщение с линк за регистрация;
  2. Програма.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД