Обучение „Прилагане на компетентностния подход в обучението по информационни технологии при подготовката на учениците за НВО по ИТИДК в X клас“

Изх. № РУО1-14406/14.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г. на 28.04.2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе онлайн тренинг за учители по информатика и информационни технологии на тема „Прилагане на компетентностния подход в обучението по информационни технологии при подготовката на учениците за НВО по ИТИДК в X клас“.

Желаещите да участват в тренинга следва да се регистрират до 26.04.2022 г на следния линк: https://forms.gle/f3ujRx1RAtBDndQm7.

Моля да уведомите учителите по информатика и информационни технологии от повереното Ви училище и при заявено желание да осигурите тяхното участие без нарушаване на учебния процес.

Регистриралите се ще получат покана на посочените имейли.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД