Обучение „Прилагане на компетентностния подход в обучението по математика при подготовката на учениците за НВО в X клас“

Изх. № РУО1-10065/08.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г. на 16.03.2022 г. от 14.00 ч. ще се проведе онлайн обучение за учители по математика на тема „Прилагане на компетентностния подход в обучението по математика при подготовка на учениците за НВО в X клас“.

Желаещите да участват в обучението следва да се регистрират до 14.03.2022 г на следния линк: https://forms.gle/1DHam9kFMaYUYw9B7.

Моля да уведомите учителите по математика от повереното Ви училище и при заявено желание, да осигурите тяхното участие без нарушаване на учебния процес.

Регистриралите се ще получат покана на посочените имейли.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД