Обучение с учителите от начален етап на тема: „Прилагане на иновативни методи на обучението на учениците в начален етап“

Изх. №  РУО1-31036/27.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 г. на 29.09.2023 г. от 11.00 и от 14.30 ч. в залата на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – район Възраждане, ул. „Пиротска“ № 68, РУО – София-град организира обучение с учители в начален етап  на тема „Прилагане на иновативни методи в обучението на учениците в начален етап“.

Моля да уведомите учителите в начален етап в повереното Ви училище, като при проявен интерес от тяхна страна осигурите участието им, без нарушаване на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД