Обучение с учителите от начален етап на тема: „Използване на СТЕМ обучението в началния етап и ролята му за повишаване на резултатите на учениците по математика и природни науки“

Изх. № РУО1-35386/23.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г„ Ви уведомявам, че РУО – София-град организира обучение с учителите от начален етап на 30.09.2022 г. от 14.00 ч. в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – район Илинден, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 (транспорт — трамвай №3) на тема: „Използване на СТЕМ обучението в началния етап и ролята му за повишаване на резултатите на учениците по математика и природни науки“.

Присъствието на учителите следва да се осигури без нарушаване на организацията на учебния процес.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите в начален етап от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД