Обучение с учителите по география и икономика на тема „Прилагане на компетентностния подход в обучението по география и икономика в първи гимназиален етап чрез използване на ИКТ”

Изх. № РУО1-36912/14.11.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                            

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 година, на 30 ноември 2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа в информационния център на 51. СУ „Елисавета Багряна“ – район „Красно село“, ул. „Софийски герой“ № 28, ще се проведе обучение с учители по география и икономика на тема „Прилагане на компетентностния подход в обучението по география и икономика в първи гимназиален етап чрез използване на ИКТ”. В обучението ще се включи Калина Софрониева – главен учител по география и икономика в 51. СУ, с представяне на урок за нови знания в VIII клас на тема „Състав и строеж на атмосферата“.

Моля да уведомите учителите по география и икономика в повереното Ви училище за предстоящото обучение и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Моля в срок до 27.11.2023 г. учителите по предмета да заявят присъствие на обучението на следния линк: https://forms.gle/FnNHauy55ggsbobP7

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД