Обучение с учителите по география и икономика на тема „Прилагане на компетентностния подход в обучението по география и икономика в прогимназиален етап чрез използване на ИКТ”

Изх. РУО1-38904/24.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                            

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, на 03 ноември 2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68 ще се проведе обучение с учители по география и икономика на тема „Прилагане на компетентностния подход в обучението по география и икономика в прогимназиален етап чрез използване на ИКТ”.

В обучението ще се включи Нина Цветкова – учител по география и икономика в 58. OУ „Сергей Румянцев“, с представяне на примерен урок за нови знания в VI клас на тема „Природни зони на Южна Америка“.

Моля да уведомите учителите по география и икономика в повереното Ви училище за предстоящото обучение и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД