Обучение с учителите по история и цивилизация на тема „ Иновация и интеракция в обучението по история и цивилизации”

Изх. РУО1-6408/09.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                            

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че РУО – София-град организира обучение за учители по история и цивилизации на тема „Иновация и интеракция в обучението по история и цивилизации”, което ще се проведе на 21 март 2023 г. (вторник) от 11:30 часа в 18. СУ – ул. „Пиротска“ № 68.

В обучението ще се включи Кирил Славчев – главен учител по история и цивилизации в НПГПФ.

Моля да уведомите учителите по история и цивилизации в повереното Ви училище за предстоящото обучение и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 20.03.2023 г. желаещите да се включат в обучението следва да заявят присъствие на следния линк: https://forms.gle/Z4KBXLFKjoMSiVKC6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД