Обучение с учителите по история и цивилизации на тема „Прилагане на проектно базираното обучение с оглед повишаване на мотивацията и резултатите от обучението на учениците”

Изх. № РУО1-4843/15.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                            

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г. Ви уведомявам, че на 27.02.2024 г. от 11:00 часа в 30. СУ „Братя Миладинови“ – бул. „Александър Стамболийски“ № 125-А, ще се проведе обучение за учители по история и цивилизации на тема „Прилагане на проектно базираното обучение с оглед повишаване на мотивацията и резултатите от обучението на учениците“.

Моля да уведомите учителите по история и цивилизации в повереното Ви училище за предстоящото обучение и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 23.02.2024 г. желаещите да се включат в обучението следва да заявят участието си на следния линк: https://forms.gle/TDacPniL7WZBdr9g8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД