Обучение с учителите по история и цивилизации, преподаващи във втори гимназиален етап

Изх. № РУО1-24645/16.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО  – София-град за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че на 28.09.2020 г. от 10.00 ч. в  залата на 18 СУ „Уилям Гладстон“ ще се проведе съвещание с учителите по история и цивилизации, преподаващи във втори гимназиален етап, както и обучение на тема: „Организация и съдържание на профилираната подготовка по история и цивилизации във втори гимназиален етап“, организирано от РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД