Обучение с учители от гимназиален етап по история и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование на 25.04. 2024 г.

Изх. № РУО1-11203/05.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Във връзка с писмо на Университета по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/ с вх. № РУО 1-11088/05.04.2024 г. Ви уведомявам, че Факултетът по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ организира обучение за учители по история и цивилизации, география и икономика, философия и гражданско образование от гимназиален етап на тема „Социалната промяна (средата на ХХ  началото на ХXI в.)“. Обучението е безплатно и ще се проведе, както следва:

  1. В присьствена форма с продължителност 8 академични часа – на 25.04.2024 г. (четвъртьк) от 09.00 до 17.15 часа в сграда 2 на УниБИТ, бул. „Шипченски проход“ 69А ;
  2. В неприсьствена форма с продължителност 8 академични часа — чрез електронната платформа MOODLE на УниБИТ, в периода 25.04 — 25.05.2024 г. На завършилите курса на обучение ще бьде присъден 1 /един/ квалификационен кредит и ще получат комплект с учебни материали.

Желаещите да участват следва да се регистрират чрез електронен формуляр на адрес: https://forms.glc/aAkUUpSHhq4kFmPs8

Моля да сведете информацията за обучението на вниманието на учителите по посочените учебни предмети от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД