Обучение с учители по физическо възпитание и спорт на тема „Съвременни подходи за мотивиране на учениците за спортна дейност“

Изх. № РУО1-11780/14.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 година РУО – София-град организира от 10.00 ч. на 26.04.2021 г. (понеделник) обучение с учители по физическо възпитание и спорт на тема „Съвременни подходи за мотивиране на учениците за спортна дейност“. Обучението ще се проведе онлайн в платформата Google Meet.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище и да създадете организация за тяхното включване без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да участват в обучението следва да се регистрират в срок до 23.04.2021 г. на посочения адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLUEQt6s9Unr_eiWY8tRRbbbIu17O6r_pu76XaRITAaIBHlQ/viewform?usp=sf_link

Регистриралите се учители ще получат на посочената от тях електронна поща връзка  за достъп.

          

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД