Обучения във връзка с Меморандума за партньорство между МОН и Google

Изх. № РУО1-14095/05.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-140/05.05.2021 г., вх. №  РУО 1-13930/05.05.2021 г., Ви уведомявам, че  във връзка с Меморандума за партньорство между Министерство на образованието и науката и Google се предоставя възможност на педагогическите специалисти от страната да се включат в безплатни обучения за придобиване на дигитални умения. Обученията са насочени към директори, заместник-директори, учители и ИТ администратори.

Обученията и сертифицирането на педагогическите специалисти ще се реализират по четири програми от Центъра за творческо обучение, партньор на Google за образованието, както следва:

  1. „Обучение за професионално развитие на дигиталните умения на учителите“ – на 17 май 2021 г. от 15:00 часа. Максималният брой участници от едно училище е 10 човека. Препоръчително е участниците в обучението да имат основно ниво на английски език (четимо). По време на обучението се използват и оригинални материали на Google за образованието за подготовка (на английски език). Обучението приключва с полагане на онлайн изпит, като след успешно положен изпит получават сертификат от Google. При неуспешен опит за вземане на изпита те могат да се явят отново след една седмица. Таксата за първото явяване на изпита е част от курса и не се заплаща. Пълно описание на обучението е на адрес: https://bit.ly/3e07xMu Регистрация на адрес: https://forms.gle/1FNQyzbP8rTQkrsg9
  2. Обучение „Пьрви стьпки с Chromebook“ – на 15 май 2021 г. и на 29 май 2021 г. от 10:00 ч. Обучението е разработено специално за учители, директори-училищни администратори, които за първи път се срещат с Chromebook. Всеки участник ще получи поименен сертификат. Пълно описание на обучението е на адрес: https://bit.ly/3dVxwEW

Регистрация на адрес:  за 15.05.2021 г. https://forms.gle/6iWk9vCe3AYqgwtV8

  за 29.05.2021  https://forms.gle/zAyfXhwY9iXkEgSz7

  1. Обучение за управление на устройствата Chromebook синхронно онлайн с продължителност 2 астрономически часа – на 12 май 2021 г. и 01 юни 2021 г. Обучението е разработено специално за администратори, в чиито училища има налични или предстои внедряване на Chromebook. Всеки участник ще получи поименен сертификат.

Пълно описание на обучението: https://bit.ly/3sZHaL0

Регистрация на адресhttps://forms.gle/tzN7Nn34xk7EAD9CA

4.Обучение за директори за създаване на иновативни образователни модели със смислено използване на технологии  в гр. Пловдив от 03.06.2021 г. до 05.06.2021 г., в три дни присъствено с продължителност 16 часа. Обучението цели да подпомогне училищните лидери в процеса на внедряване на технологии и тяхното смислено използване. Програмата е вдъхновена от най-добър опит за внедряване на технологии в училища в САЩ, Финландия, Русия, България и други държави. Директорите, заместник-директорите и училищните администратори имат възможност да се включат в обучението, като максималният брой участници от едно училище е 3.

Формуляр за участие  на адрес: https://forms.gle/JopS9RpBygDqqz9y7

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-826/19.04.2021 г. на началника на РУО – София-град)