Обучения за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО в IV, в VII и в X клас

Изх. № РУО1-5644/17.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-51/15.02.2021 г. Ви уведомявам, че с оглед на предстоящи обучения на учители за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО в IV, в VII и в X клас следва да информирате началните учители, които преподават в IV клас, както и учителите, които преподават математика в прогимназиален и/или в гимназиален етап, че при желание от тяхна страна за участие в посочените обучения следва да се регистрират в срок до 28.02.2021 г. на следния линк: http://obuchenie.mon.bg/

Допълнително ще бъдете уведомени за времето и за начина на провеждане на обученията чрез съобщение на електроннната поща, с която е извършена регистрацията за обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА